Supporter van MIVA 2017-08-26T16:33:57+00:00

Wereldwijd zijn er mensen die het als hun bestemming zien anderen te helpen. Het goede doel MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen. Zo vergroten ze hun bereik en kunnen zij nog meer mensen helpen.

Deze mensen durven het voortouw te nemen en zetten zich in voor kansarme bevolkingsgroepen. Ze zijn actief op veel terreinen, zoals vrouwenrechten, gezondheidszorg, onderwijs, mensenrechten en rechten van kinderen. Vaak werken zij aan kleinschalige projecten in zeer afgelegen gebieden die moeilijk bereikbaar zijn. Daarom steunt MIVA ontwikkelingsprojecten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Opener PRO vindt het belangrijk dat deze mensen, die zich iedere dag inzetten voor hun samenleving, dat extra steuntje in de rug krijgen. Hierdoor vergroten wij het bereik van deze inspirerende mensen en kunnen zij nog meer anderen helpen. Een deel van onze opbrengsten doneren wij daarom aan MIVA. Met jouw aankoop breng je hierdoor een bestemming binnen bereik. Juist op die plekken waar de hulp het hardst nodig is.

“Het sterftecijfer is flink gedaald sinds de komst van de motorambulance.”